Lørdag i Sorøhallen har nyt arrangement lørdag den 26. november kl. 18.00 til 22.00

Lørdag den 26. november 2016 er der igen arrangement i Lørdag i Sorø Hallen for elever fra 2. kl. – 9. kl.

Kl. 18:00 – 22:00

Pris for deltagelse: kr. 30,00

Som ekstra aktivitet denne gang har vi Street mini golf.  Derudover er der som sædvanlig f.eks. badminton, sumobrydning, bueskydning, fodboldbaner, floorball, springbane.

Vores arrangementer er meget afhængige af at der er nok voksne hjælpere til at holde styr på alle de glade børn. Sidste gang var der kun ca. 20 hjælpere til 328 børn. Det er i underkanten, så vi vil være meget glade for at få nye engagerede voksne, der har lyst til at deltage. Information kan fås og tilmelding som hjælper kan du gøre ved at kontakte Connie Westergren på tlf. 60949588 eller mail loerdagisoroehallen@hotmail.dk.

Du kan finde flere oplysninger om Lørdag i Sorøhallen på vores hjemmeside lørdagihallen@hotmail.dk